تبلیغات

لیست قیمت LENOVO

لیست قیمت LENOVO

لیست قیمت انواع لپ تاپ های LENOVO موجود را در انتهای صفحه آمده است:

sss

جزییات بیشتر


52,000,000 ریال با مالیات

LENOVO  
Model/CPU/RAM/HDD/VGA/Guarantee قیمت (تومان)
ip330 i7(8) / 12 / 1t /256/ 4g(GF) / rayna/ fhd /no dvd                16200000
ip330 i7(8) / 12 / 1t /256/ 4g(r5) / rayna/ fhd /no dvd                  15900000
ip330 i7(8) / 12 / 1t /128/ 4g(GF) / rayna/ fhd /no dvd                15500000
ip330 i7(8) / 12 / 1t /128/ 4g(r5) / rayna/ fhd /no dvd                 14900000
v330 i7(8) / 12 / 1t / 256 / 2g /rayna                                          15600000
v330 i7(8) / 12 / 1t /128/2g  / rayna                                          15500000
L340 I7(8) / 16 /1T / 2G (mx230) /512/rayna /dvd/fhd            16700000
L340 I7(8) / 16 /1T / 2G (mx230) /256/rayna /dvd/fhd           16400000
L340 I7(8) / 16 /1T / 2G (mx230) /128/rayna /dvd/fhd         16000000
L340 I7(8) / 8 /1T / 2G (mx230) /256/rayna /dvd/fhd          15500000
L340 I7(8) / 8 /1T / 2G (mx230) /128/rayna /dvd/fhd         15300000
L340 I5(8) / 12 /1T / 2G (GF) /512/rayna /dvd/hd          13900000
L340 I5(8) / 12 /1T / 2G (GF) /256/rayna /dvd/hd          13600000
L340 I5(8) / 12 /1T / 2G (GF) /128/rayna /dvd/hd          13300000
L340 I5(8) / 12 /1T / 2G (GF) /rayna /dvd/hd                12700000
L340 I5(8) / 8 /1T / 2G (GF) /256/rayna /dvd/hd           13100000
L340 I5(8) / 8 /1T / 2G (GF) /128/rayna /dvd/hd          12800000
L340 I3(8) / 12 /1T / 2G (GF) /256/rayna /dvd            12600000
L340 I3(8) / 12 /1T / 2G (GF) /128/rayna /dvd            12300000
L340 I3(8) / 8 /1T / 2G (GF) /128/rayna /dvd              11700000
v130 i3(8) / 8 / 1t / 2g /128/rayna / hd                      10400000
v130 i3(8) / 8 / 1t / 2g /rayna / hd                          9800000
v130 i3(7)/ 8 /1t/ 2g / 128/rayna /hd                    10100000
v130 i3(7)/ 8 /1t/ 2g / rayna /hd                         9500000
ip130 a6(9225) / 8 / 1t / 2g /rayna                 7900000
ip330 3867 / 8 / 1t / intel /rayna                  6000000
ip330 3867 / 4 / 500 / intel /rayna              5200000

محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

محصولات ویژه

هیچ محصول ویژه ای موجود نیست

سبد خرید

بدون محصول

حمل 0 ریال
مجموع 0 ریال

سبد خرید پرداخت

تبلیغات